BRAND Klachtenprocedure 


Welkom bij de interne klachtenprocedure van BRAND ("BRAND"). Onze klachtenprocedure is ontworpen om te voldoen aan onze due diligence-verplichtingen volgens de Duitse Supply Chain Due Diligence Act ("LkSG"). 

Volgens §§ 8 en 9 van de LkSG moeten we een klachtenprocedure hebben waarmee interne en externe personen ons op de hoogte kunnen stellen van risico's of schendingen van mensenrechten of het milieu in onze eigen bedrijfsvoering en in de toeleveringsketen.

We verwachten daarom van onze medewerkers en zakenpartners dat ze verantwoordelijk en betrouwbaar handelen. Wettelijke bepalingen, bindende voorschriften, richtlijnen en contracten moeten worden nageleefd. Hiervoor vragen we uw hulp!

We vragen alle personen die mogelijk te maken hebben met mensenrechtenschendingen of milieuovertredingen in hun eigen werkgebied en in de toeleveringsketen van ons bedrijf, om overeenkomstige waarnemingen aan ons te melden.

Heb je bijvoorbeeld overtredingen van milieuvoorschriften of mensenrechtenschendingen opgemerkt? Maak gebruik van de mogelijkheid om te rapporteren via deze klachtenprocedure en deel je informatie met ons. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Deze klachtenprocedure maakt deel uit van ons compliance management en wordt gebruikt om aanwijzingen van schendingen bij BRAND te kunnen melden - ook anoniem.

Uw informatie is belangrijk om overtredingen in een vroeg stadium tegen te gaan. De klachtenprocedure mag echter niet worden gebruikt om opzettelijk onjuiste of lasterlijke informatie te verstrekken. Maak op verantwoorde wijze gebruik van het systeem.

In het algemeen biedt de klachtenprocedure ons de mogelijkheid om feedback te krijgen over de effectiviteit van ons risicomanagement en onze individuele due diligence-processen. 

Als u anoniem wilt blijven en toch wilt bijdragen aan de opheldering van het incident, is er de mogelijkheid om eenvoudig een beveiligde "mailbox" aan te maken. Via deze elektronische mailbox kunnen we u vragen stellen. Op deze manier kunt u helpen het incident op te helderen, zelfs zonder uw naam te noemen.

We zijn dankbaar voor alle informatie.

Alle schendingen van milieubescherming of mensenrechten kunnen worden gemeld. 

Wat gebeurt er nadat een melding is ontvangen?

1. ontvangst van de klacht of tip
2. de klacht of informatie wordt onderzocht
3. opheldering van de feiten
4. er wordt een oplossing uitgewerkt met de persoon die de beschuldiging heeft geuit
5. corrigerende maatregelen
6. evaluatie en conclusie
7. evaluatie van de doeltreffendheid

We hebben een contract afgesloten met een gespecialiseerde dienstverlener om binnenkomende klachten en tips te ontvangen en te verwerken. De dienstverlener is beschikbaar voor klachten over schendingen van mensenrechten of het milieu.

Hartelijk dank voor uw hulp.

Tips indienen - maar waar?

Het bedrijf Compliance Beratung + Service GmbH (Hinweisgeberexperte) is ons centrale contactpunt voor tips over overtredingen van de regels. Neem contact op met de klokkenluidersexpert via een van de volgende kanalen.

ONLINE FORM (zowel anoniem als met naam mogelijk). Klik op de knop "KENNISGEVING".

E-MAIL: info@hinweisgeberexperte.de


Hartelijk dank.

Gebruik de functie "Melding maken" om overtredingen te melden.

Hoe ons klokkenluiderssysteem u beschermt

  • Het systeem is als een locker, toegankelijk vanaf twee kanten.
  • Uw gegevens en bestanden worden versleuteld verzonden.
  • Wij verzamelen en ontvangen geen gegevens voor uw identificatie.
  • Een technische herleiding naar u is niet mogelijk.